niA[v<kqf mablamf.

~[alf cil niA[v<kqf m[tiElEy nibfki[fb[.

`vbfBqf cil ;Av....

OR ;ykfK[ai[f paafAvyiEl - p<TAmpf ep]f

 

'[f ;[iy tmizf mkfkEq, '[f ;[iy tmizf mkfkEq

'[fB nmfAmkf KqirAvtfT, epRmfpa[fAmya[

mkfkQkfK kcpfpak ;RkfKmf vixygfkAq, mik

;[ipfpa[, ci[ima '[fb uAryidfD vzgfki, cil

Enrgfkqilf, cil cnftafpfpgfkqilf, miRkgfkqak

maRmf nmfAmpf Epa[fb mkfkqf ecyfy<mf tvBkAq

CdfFkfkadfFtf tiRtft Myafcfcipfpvaf, '[fA[ mikv<mf

kvafnft tiArpfpd ;ykfK[afkqilf oRvra[ partiraja.

;vaf ;ykfkiy epRmfpala[ pdgfkqilf, mkfkQkfKtf

EtAvya[ kRtfAt vaAzpfpztftilf Uci "bfBvT

Epal `zkak 'DtfTAbpfpT ;vRAdy pa]i.

kRtftmfmavilf ep]f KznfAtkAqkf eka^l

ecyfvAtkf k]fFtfT, Evtmf p<tiTvilf, jatikqf

;lfAlyF papfpa '[fb partiyi[f vaaftfAtkQkfK

p<tiy `aftftmf ekaDtfT, Mtlf maiyaAtyilf Tay

`[fpi[f paima]gfkAq evqikfeka]afnfT, mbfBmf

pbfplpf pdgfkqilf evvfEvB kAtkAqkf Pbi, ta[f

EpabfBmf ;[iy tmizf mkfkqi[f m[tilf KF eka]fdvaf

;vaf. ;nft kdfDAryilf na[f p<TAmpf ep]f '[fb

pdtftilf vnft, cibiy kadfciyak ;RnftaLmf mikv<mf

tibAmyak 'Dkfkpfpdfd oR kadfciAypf pbfbi 'Ztpf

EpakiEb[f.

 

;nftpf pdtfAt ugfkqilf plaf paaftftiRpfpIafkqf...

;RnftaLmf paafkfkatvafkQkfK... oR up[fyacmf

ecyfy<mf casftirikqi[f p<tlfvi cIta (Ervti). cItavi[f

`kfka vrtkfxiA]kfkak t[fA[kf ekaDAmpf

pDtfTmf k]v[f mbfBmf mamiyaai[f etalfAl tagfk

MFyamlf tbfekaAl ecyfTekaqfkibaqf. ;nft

cmytftilf tbfecylak ;nft KDmfptftibfK `biMkmakibaaf

ramcfcnftir[f (pa]fFy[f). ramcfcnftir[i[f uyafnft

ekaqfAkkqf cItavi[f m[tilf oR cl[tfAt

"bfpDtfTkibT. ramcfcnftir[i[f `mfma mikv<mf

p]tftaAc piFtft vafkmf. `v[f `mfmavi[f EpcfAc

'tiaftfT casftiaikqidmf cItaAvpf ep]f Ekdfkiba[f

ramcfcnftir[f. '[f[ta[f Apy[f nlflv[ak ;RnftaLmf,

t[f Mtlf ep]f]ibfK vnft kti cItavibfKmf

vnfTviDEma '[fb `cfctftilf casftiaiyaaf mBkfkibaaf.

cItav<mf ramcfcnftir{mf tagfkqakEv nicfcyitfT

tiRm]mf ecyfTekaqfkibaafkqf. k]v[f 'vfvqv<ta[f

nlflv[ak ;RnftaLmf mamiyaai[f vAc emaziAy

cItavalf epaBtfTkfekaqfq MFyvilfAl. viti ;vafkqf

vazfkfAkyilf viAqyad, ramcfcnftir[f oR ekaAl

vzkfkilf madfFkfekaqfkiba[f. cIta, 'vfvqEva kDAmyak

uAztfT n[fbak cmfpatitfT KDmfptfAty<mf

kapfpabfbi, t[f k]vA[ evqikfeka]r oR

vkfkIAly<mf AvtfT EkaafdfFlf vataDkibaqf. o[fBmf

plikfkvilfAl. kAdciyilf evK nadfkQkfK M[f

paicfAcyma[ oR vkfkIlf n]fp[f EdvidfAd

(pirtapf Epatft[f) cnftitfT vixytfAt viqkfKkibaqf.

ta[f ecyft ekaAlkfK `pfpavi ramcfcnftir[f pliya[At

u]afnft Edvidf Epalicilf cr]Adkiba[f. ejyililf

;RnfT evqivRmf ramcfcnftir[idmf ~Acyak vnfT ta[f

kafpmak ;RkfKmf nlfl ecyftiAy ecalflpfEpak,

cItaAvEy cnfEtkpfpDkira[f ramcfcnftir[f. ~tftirmf

epagfk, t[f^[ CbfbiyiRkfKmf cnfEtkpf pira]ikqidmiRnfT

viDpdfD p<TAmpf ep]f]ak evqiEyRkiraqf cIta....

 

;pfpdtftilf '[fA[ mikv<mf kvafnft kadfci oR

'qiAmya[ katlf kadfci. oR padfAd NAzkfk pl

;ykfK[afkqf mikv<mf tdfD tDmaBvaafkqf. pdtftilf

padfD ;RkfkEv]fDEm '[fptbfkak "tavT oR

;dtftilf padfAdtf ti]ipfpaafkqf. `Atpf paakfKmf

EpaT padfD n[fbak ;RnftaLmf mkfkQkfK clipfp<

vnfTviDmf. ~[alf padfD vnfTvidfdT '[fpEt

etaiya v]f]mf kAtyi[f Odfdtftilf padfDkfkAq

pi[f[ipf piA]kfKmf ;ykfK[afkqilf Mtlf rktftilf

;Rpfpvaf partiraja. ;nftkf kadfciyilf, klfya]mf

MFnfT cItav<mf ramcfcnftir{mf Mt[fMAb tgfkqf

vIdfFbfK vnfTqfqaafkqf. vnftv<d[f mamiyaaf

cItaAvpf pbfbiy<mf `vqf "Az `pfpaAvpf pbfbiy<mf

t[f :dfF Epa[fb vaaftfAtkqalf Ktftikf

kiqaiviDkibaqf. mikv<mf enanfT Epayf cIta

pDtftiRkfkibaqf. ramcfcnftir[f t[f `mfmavi[f EpcfC

tagfk MFyamlf, `mfmaAv n[fbak tidfF vidfD

vRkiba[f... Mtlf ;rEv mikv<mf Ecak ;rvak

;RkfkibT. `At 'pfpF cnfEtax ;rvak mabfBvT.

nlfl y<kfti padfDtfta[f. ~[alf ;nft cnftafptftilf

'pfpF padfD vRmf... ;gfK ta[f partirajav<mf,

;qyrajav<m tgfkqf t[itftibAmkAq

evqikfeka]afkibaafkqf. ekaC `FpfpT Epalf

ramcfcnftir[f t[f mA[viAy OriR MAb `Fkfk

cItav<mf `Atpf p<ainfT eka]fD ramcfcnftirA[ tiRpfpi

ekaC `Fkfk.... NAzkibT rajavi[f (;qyrajavi[f)

;Ac evqfqmf...

 

jatipf p>Av enwfEcaD ta[f EcaftfTcf

VFpf paafkfKmf EvAq ;Tvlflva...

 

pl vAkya[ kAtkAq mkfkQkfK 'qitilf p<aiy

AvkfKmf `bfp<tkf Akv]f]mf eka]fdvaf partiraja.

;vfvqv< ;RnfTmf ;vaidmf oR ciB KAb:

nFkaf 'lfElaAry<mf pyMBtfTvT... ;vrf Emlf

'lfElaRkfKmf miKnft maiyaAt mdfDmf `lfl, pyMmf

u]fD. nFpfp<tf tilkmf civaji kE]cA[Ey paaftfT

ugfkqf nFpfp< caiyilfAl '[fB, ;[fe[aB MAb nFkfk

Avtftvaf ;vaf. ;vaidmf mbfbvafkQkfK pymf ;Rkfkata

'[f[... ;vRAdy pa]iyilf ecalflpfEpa[alf... ;vaf

pkfktftilf vnftalf nFkafkQkfK TENSON,

kAtAy viqkfki kadfciAy viqkfki, ;nft kadfcikfK

"tft ;Ac `Amkfkcfeca[f[alf ;Ac `AmpfpaqRkfK

TENSON, ;vaf Eyacikfk ~rmfpitftalf ecdfFlf uqfq

`A[vRkfKmf TENSON, ;vaf ~gfkilmf

Epci[aEla nmkfeklflamf TENSON... ;)

 

Krish